Subsidie voor 75.000 zonnepanelen op Bossche daken

Bossche bedrijven en organisaties hebben in 2017 SDE-subsidie beschikt gekregen voor in totaal 75.000 tot 90.000 zonnepanelen.

45 projecten
In totaal gaat het om 45 projecten, variërend van enkele tientallen tot duizenden zonnepanelen. De opbrengst van deze projecten staat gelijk aan het totale energieverbruik van 900-1000 huishoudens.

Subsidie van het rijk
De SDE+ subsidie is een subsidie van rijksoverheid voor grootschalige opwekking van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windmolens. Deze subsidie maakt het voor ondernemers mogelijk om zonnepanelen te plaatsen, zonder dat de energiekosten omhoog gaan. Aanvragers hebben na de beschikking 1,5 jaar om de zonnepanelen te realiseren. Daarna vervalt de beschikking. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) is te zien voor welke gebouwen subsidie is verleend.

2050 klimaatneutraal
’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten alle mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie worden benut. Bedrijfsgebouwen zijn door hun platte daken zeer geschikt voor zonnepanelen.

Meer informatie
De SDE-subsidie
Lijst beschikte projecten in 2017