's-Hertogenbosch Klimaatneutraal

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Deze website biedt concrete informatie en tips, verwijzing naar subsidies, goede voorbeelden en partijen om samen mee aan de slag te gaan. Samen met bedrijven, organisaties en bewoners gaan we aan de slag om die duurzame stad te bouwen. Daarbij komen naast energiebesparing en duurzame energie ook thema’s als vervoer, inkopen, groen, water en een gezonde leefstijl in beeld.

 

Het behalen van de 2050-doelstelling vraagt om inzet van iedereen. Zo moeten we accepteren dat het stadsbeeld en het landschap veranderen als we inzetten op duurzame energie. Gemeente 's-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren. Tegelijk gebeurt er al veel, en verwachten we veel van nieuwe ontwikkelingen. 

Bekijk de animatie wat ons nog te doen staat voor een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch. 

Nieuws

U BENT?

Een woningeigenaar, huurder of ondernemer die graag een bijdrage wil leveren aan een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch. Bekijk hieronder de mogelijkheden. 

Meer weten?

CONTACT

Wilt u meer weten over een duurzaam project, een steentje bijdragen of heeft u een idee dat helpt een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch te realiseren? Laat het ons weten! 

CONTACT

Duurzame voorbeelden