In de wijk Eikendonk zijn 160 huurwoningen gesloopt en in 2012 zijn we gestart met de bouw van de nieuwe woningen. Het gaat hierbij zowel om huur- als koopwoningen. Eind 2016 zijn de laatste woningen klaar. De aanleiding voor de vernieuwing van Eikendonk was vooral de slechte kwaliteit van de woningen en de openbare ruimte. Naast huurwoningen zijn er ook ongeveer 100 woningen in Eikendonk particulier bezit. Alleen de woningen aan de Oostwal zijn blijven staan.
 

Het Eikendonkplein is niet zomaar een plein. Bij droog weer is het een mooi plein om te spelen, te zitten en te lopen. Bij zware regenval kan het plein het regenwater van de daken en stoepen opvangen. Na een zware bui stroomt het water van het plein langzaam weer weg en zo helpt het plein om droge voeten te houden. Zo gaat er minder schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringen en dragen we bij aan vermindering van de kans op hoogwater en overstromingen. In Nederland (en mogelijk de wereld) is dit een van de eerste waterpleinen. Het plein is aangelegd als onderdeel van de herinrichting van de wijk Eikendonk.

In april 2015 is de werking van het plein getest. Terwijl medewerkers van de gemeente en studenten metingen uitvoerden, kwamen kinderen uit de buurt in het water spelen. 

Bekijk meer projecten

Ontdek meer projecten in de buurt