EKP Terrein

In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan toekomstgerichte mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix aan functies. Liefst zo duurzaam en vernieuwend mogelijk. Het EKP-terrein is bij uitstek een locatie in de Spoorzone waar deze kansen invulling krijgen.

Start aanbestedingsprocedure EKP-terrein Noord

Op maandag 15 oktober start de aanbestedingsprocedure voor het EKP-terrein Noord, het noordelijke plandeel van het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL’. De gemeente, NS en PostNL zoeken een marktpartij of een combinatie van marktpartijen die dit terrein in de Noordelijke Spoorzone wil kopen en ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met een mix van functies. Een marktpartij met oog voor de ideeën en belangen van de omgeving.

In drie stappen naar een marktpartij

De aanbestedingsprocedure voor de gebiedsontwikkeling EKP-terrein Noord gaat uit van drie fasen:

  • Selectiefase: Elke geschikte marktpartij mag zich tot begin december 2018 inschrijven op TenderNed. Na deze fase, die tot begin 2019 duurt, worden er 4 marktpartijen geselecteerd.
  • Dialoogfase: Deze fase start met een Dialoog met de omgeving. Doel is dat de marktpartijen zelf ervaren wat er speelt op het EKP-terrein en de Noordelijke Spoorzone, wat belanghebbenden belangrijk vinden en welke kansen zij zien voor deze locatie. Pas daarna gaan de marktpartijen tekenen en rekenen aan een plan. De Dialoogfase duurt naar verwachting tot het voorjaar 2019.
  • Gunningsfase: de winnende marktpartij wordt geselecteerd op basis van zijn plan, grondprijs en aanpak hoe belanghebbenden worden betrokken bij de verdere planvorming. De aanbestedingsprocedure is naar verwachting rond de zomer 2019 afgerond.

Gegevens

Plangebied:                  Circa 4,5 hectare
Eigendom:                    PostNL Real Estate BV, NS Vastgoed BV, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Beoogd gebruik            Stedelijk programmamix met hoofdzakelijke wonen
Aanmelding:                 Vanaf 15 oktober tot 10 december 2018 via www.TenderNed.nl

Informatie:
Brochure
Bekijk de video