Zie meer van het Engelermeer!

Heb jij ambitieuze plannen voor het Engelermeer?

De gemeente wil het Engelermeer namelijk ontwikkelen tot een hoogwaardiger natuur- en recreatiegebied, gericht op de beleving van water en natuur. Het gebied voldoet aan alle voorwaarden voor dat streven: Het biedt voldoende ruimte en is goed ontsloten (gelegen aan de A59), vlakbij de stad en de kernen Engelen en De Haverleij).

Rond het bestaande Engelermeer liggen het natuurgebied Meer van Engelen (Staatsbosbeheer) en diverse stranden met toiletvoorzieningen waar wordt gezwommen (beste zwemwaterkwaliteit in de stad), gezeild, gesurft, gewandeld en gedoken. Kortom, plekken om te ontmoeten en recreeëren. 

Maar, niet alle kansen van het Engelermeer worden benut. Daarom wil de gemeente initiatiefnemers de ruimte bieden om het Engelermeer beter op de kaart te zetten en zijn hiervoor spelregels opgesteld. We zoeken meer te zien dan wat er nu is. Daarom: Zie meer van het Engelermeer!

Spelregels

Ben jij zo’n initiatiefnemer en heb je plannen voor dit gebied?

Kijk snel verder wat de spelregels zijn

Meld je initatief bij de gemeente via: bosscheplassen@s-hertogenbosch.nl

 

Waar is ruimte voor initiatieven?

Op bijgaande kaart ziet u waar ruimte is voor initiatieven die het Engelermeer beter op de kaart zetten.

Open de kaart

Ontdek de projecten in 's-Hertogenbosch op de kaart