Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zes kilometer.

De Rosmalense Aa mondt uit in het nieuwe kanaal, door een vistrap. Het vrij toegankelijk maken van beken en rivieren voor vissen is een belangrijke maatregel. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van vistrappen bij sluizen en stuwen en het visvriendelijker maken van beekmondingen. Een gezond ecosysteem draagt namelijk bij aan het schoner worden van water. Dat dit belangrijk is, blijkt alleen al uit het feit dat zo’n 6 miljoen mensen in het westen van het land gezuiverd water uit de Maas drinken. Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Bever, ijsvogel en winde staan symbool voor het natuurgebied. Honderden soorten dagvlinders, vogels, sprinkhanen, amfibieën en zoogdieren zullen er uiteindelijk een thuis vinden.

Jos van Son, wethouder 's-Hertogenbosch

We hebben een nieuw prachtig stukje natuur in onze stad. Het duurt natuurlijk nog even voordat het park helemaal volgroeid is, maar het is nu al een zeer aantrekkelijk gebied om te wandelen en te fietsen. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

 

Bekijk hier het boekje over het Kanaalpark

In het noordelijk deel van het Kanaalpark lopen Roze Geuzen rond. Rode Geuzen zijn grote runderen, die het hele jaar door buiten kunnen blijven. Ze hebben weinig verzorging nodig en leven in een kudde. Om te voorkomen dat het noordelijk deel van het Kanaalpark helemaal dichtgroeit, laten we er deze grazers los.

 

Bekijk hier de film

De aanleg van het Kanaalpark is een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met waterschap Aa en Maas, de gemeente Sint-Michielsgestel, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant en is uitgevoerd door Willemsunie.

Bekijk meer natuur projecten

Ontdek meer projecten in de buurt