De Royal Welshbrug, de Nelson Mandelalaan, de Parallelweg en de Magistratenlaan vormt als geheel een belangrijke verbinding voor 's-Hertogenbosch West. In West vinden nog volop ontwikkelingen plaats. Belangrijke gebieden als Ertveld, Boschveld, Paleiskwartier, Willemspoort, de Onderwijsboulevard en het station NS worden met deze nieuwe brug snel bereikbaar, zowel voor de fiets als voor de automobilist. Ook de binnenstad gaat volop profiteren van deze verbinding.

Deze nieuwe verbinding wordt een goed alternatief voor de noordzuid route via de Koningsweg, de Koninginnelaan en de Brugstraat. Het brengt de aanleg van de Oranjeboulevard (onderdeel van de herinrichtingsplannen voor de binnenstadsring) weer een stapje dichterbij.

Door de aanleg van de goudkleuring 'netkous' bruggen kunnen de Kop van ’t Zand en het EKP-terrein zich verder gaan ontwikkelen. Over 10 jaar zal het gebied aan weerszijde van het spoor er totaal anders uitzien.

Na een bezettingsperiode van vierenhalf jaar en een onontkoombare bevrijdingsslag van zes dagen, werd de stad ’s-Hertogenbosch op 27 oktober 1944 bevrijd door de 53e Welsh Divisie (thans Royal Welsh). In het besef dat de naoorlogse ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch in zijn volle breedte tot bloei kon en mocht komen dankzij de inzet van dappere jonge militairen uit Wales en Groot-Brittannië, heeft ’s-Hertogenbosch altijd zijn relatie met de Royal Welsh gekoesterd. Naast gedenktekens, monumenten, straatnamen en het zichtbaar maken van de Roll of Honour (de 146 namen van Britse militairen die voor onze vrijheid het hoogste offer gaven), is de naamgeving van de Royal Welsh brug een afsluitend eerbetoon en een blijvende dankbaarheid voor de kansen die ’s-Hertogenbosch na krijgshaftige inzet ten volle heeft willen benutten.

De bruggen in 's-Hertogenbosch

Ontdek meer projecten in 's-Hertogenbosch West